Høring

Høring: Endringer i kassasystemforskrifta

  • Publisert:

Skattedirektoratet sendte den 23. mars 2018 forslag til endringer i kassasystemforskrifta på høring, med høringsfrist 14. mai 2018. 

Det fremgår av høringsnotatet at endringene for en stor del er presiseringer av gjeldende rett. Noen endringer er også foreslått for å harmonisere med annet regelverk.

Frist for å sende inn høringssvar er 14. mai 2018.

Høringssvar kan sendest til Skattedirektoratet, [email protected].  

Høringssvar med merknader:

Høringssvar uten merknader:

Vedlegg