Produkterklæring for utenlandske leverandørerer

For at et utenlandsk selskap skal få tilgang til Altinn, må det ha et norsk organisasjonsnummer. I tillegg må selskapet ha en kontaktperson med et norsk fødselsnummer/D-nummer.

Søknad om organisasjonnummer og D-nummer kan sendes samtidig til Brønnøysundregistrene på papir.

Du må laste ned Samordnet registermelding del 1 – Hovedskjema - BR 1080. Skjema i PDF finner du på siden.

Du må i tillegg laste ned skjema BR1015 Anmodning om tildeling av D-nummer.

Skjemaene må fylles ut og sendes på papir til:

Brønnøysundregistrene
Enhetsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund