Filmy informacyjne o karcie podatkowej, zeznaniu podatkowym, rozliczeniu podatkowym i podatku uproszczonym

Tutaj znajdziesz krótkie filmy informacyjne dla pracowników zagranicznych dotyczące karty podatkowej, zeznania podatkowego, rozliczenia podatkowego oraz dobrowolnego systemu podatku uproszczonego.

Karta podatkowa

Wszyscy pracujący w Norwegii muszą posiadać kartę podatkową. Karta podatkowa zawiera informacje o wysokości podatku, który pracodawca ma odprowadzać od Twojego wynagrodzenia. Dane te opierają się na szacowanej sumie wynagrodzenia w ciągu roku, na który wystawiana jest karta podatkowa.

Gdy składasz podanie o kartę podatkową po raz pierwszy, otrzymasz zazwyczaj tabelę podatkową, co oznacza, że podatek odprowadzany jest według tabeli, np. tabeli 7100, 7101 lub innej. Numer tabeli jest informacją dla pracodawcy, której tabeli ma użyć, aby obliczyć Twój podatek. Numer tabeli zależy od wielu czynników, nie tylko od wysokości Twojego wynagrodzenia. Oznacza to, że możesz otrzymać inną tabelę niż Twoi znajomi czy koledzy z pracy, pomimo tego, że otrzymujecie wynagrodzenie tej samej wysokości. Typ karty podatkowej nie wpływa na to, ile w ostateczności zapłacisz podatku. Podatek, który płacisz każdego miesiąca, jest tylko wstępną zaliczką na podatek. Ostateczną sumę podatku, jaką musisz zapłacić, obliczamy po zakończeniu roku, kiedy mamy już informacje o Twoim dochodzie i majątku w danym roku. Jeśli zapłaciłeś za dużo podatku, otrzymasz zwrot. Jeśli zapłaciłeś za mało podatku, musisz dopłacić brakującą kwotę.

Na karcie podatkowej znajduje się też stawka procentowa. Jest ona z reguły używana, aby odprowadzić podatek od nadgodzin lub od dochodu, który otrzymujesz od pracodawców, u których pracujesz dodatkowo.

Jeśli zmienisz kartę podatkową po otrzymaniu pierwszej wypłaty, otrzymasz kartę procentową zamiast tabeli podatkowej.

Jeśli jesteś objęty podatkiem uproszczonym, Twój podatek jest w pełni zapłacony, gdy zostanie Ci wypłacone wynagrodzenie. Zamiast zeznania podatkowego otrzymujesz jedynie pokwitowanie, które wyszczególnia wysokość zapłaconego w ubiegłym roku podatku.

Aby włączyć napisy w wybranym języku, kliknij na przycisk CC i wybierz język.

Więcej informacji o karcie podatkowej, karcie zwalniającej z podatku oraz zaliczce na podatek dochodowy dla firm.

Zeznanie podatkowe i rozliczenie podatkowe (zwykłe opodatkowanie)

Zwykły podatek w Norwegii jest obliczany na podstawie procentu podatku, który różni się w zależności od tego, ile zarabiasz w ciągu roku. Zeznanie podatkowe otrzymasz w marcu lub kwietniu każdego roku. Zeznanie zawiera informacje o dochodzie i majątku w Norwegii oraz za granicą. Musisz sprawdzić, czy dane w zeznaniu podatkowym są poprawne. Jeśli zeznanie podatkowe zawiera błędy lub brakuje w nim informacji, musisz wprowadzić poprawki i złożyć zeznanie. Termin złożenia zeznania podatkowego to 30 kwietnia. Jeśli nie złożysz zeznania w terminie do 30 kwietnia, uznamy je za złożone wraz z wypełnionymi wcześniej danymi. 

Po rozpatrzeniu zeznania podatkowego otrzymasz rozliczenie podatkowe (skatteoppgjør), które informuje o nadpłacie lub niedopłacie podatku. W przypadku niedopłaty musisz zapłacić brakujący podatek. Jeśli zapłaciłeś za dużo podatku, otrzymasz zwrot. Większość pracowników otrzymuje rozliczenie podatkowe w ciągu czerwca, lecz niektórzy otrzymają je dopiero między sierpniem a listopadem. Nie możemy podać Ci konkretnej daty, kiedy otrzymasz swoje rozliczenie podatkowe. Jeśli masz e-tożsamość, otrzymasz SMS lub mail, gdy rozliczenie będzie gotowe. Jeśli nie masz e-tożsamości, otrzymasz rozliczenie pocztą.

Aby włączyć napisy w wybranym języku, kliknij na przycisk CC i wybierz język.

Więcej o zeznaniu podatkowym i rozliczeniu podatkowym (w języku angielskim lub norweskim):

Podatek uproszczony

Większość nowych pracowników zagranicznych w Norwegii zostaje automatycznie objęta podatkiem uproszczonym (kildeskatt på lønn) w momencie składania podania o kartę podatkową (skattekort). Podatek uproszczony oznacza, że płacisz określony procent podatku, który pracodawca odprowadza od Twojego wynagrodzenia. Nie otrzymasz zeznania podatkowego ani rozliczenia podatkowego. Latem otrzymasz pokwitowanie (skattekvittering) z wyszczególnieniem, ile wynagrodzenia i ile podatku za ubiegły rok Twój pracodawca zgłosił do Urzędu Podatkowego.

Jeśli nie chcesz płacić podatku w uproszczonej formie, możesz wybrać zwykłe opodatkowanie.

Aby włączyć napisy w wybranym języku, kliknij na przycisk CC i wybierz język.

Więcej o zeznaniu podatkowym i rozliczeniu podatkowym (w języku angielskim lub norweskim):

Zeznanie podatkowe dla przedsiębiorców

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w Norwegii podlegają innym zasadom. Obejrzyj film o zeznaniu podatkowym dla przedsiębiorców (firm jednoosobowych).