Important information

This page is not available in English.

Filmer med tips om skattemelding, skatteoppgjør og skattekort

Her finner du korte veiledningsfilmer om skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Du finner også veier videre til mer hjelp.

Sjekke skattemeldingen

Filmen viser hvorfor det er viktig at du sjekker, endrer og leverer skattemeldingen din, hva du må passe på å sjekke, og hvordan du gjør det.

Legge til eller endre kort/tema i skattemeldingen

Den nye skattemeldingen er inndelt i tema. Under hvert tema er ulike opplysninger gruppert sammen i et kort. Kanskje du savner et tema eller et kort i skattemeldingen din. Filmen viser hvordan du legger til og endrer kort/tema i skattemeldingen hvis noe mangler, eller er feil forhåndsutfylt.

Alt du eier må med i skattemeldingen – også det du eier eller har tjent i utlandet, inkludert kryptovaluta

Filmen viser hva du må gjøre og hvordan du legger til opplysninger som mangler i skattemeldingen. For eksempel verdier du har i kryptovaluta, bolig eller eiendom i utlandet, leieinntekter fra fritidsbolig, eller annet.

Hvordan du oppgir verdier i skattemeldingen

Endre og levere skattemeldingen på nytt

Hvis du oppdager feil eller har fått nye eller forsinkede opplysninger, må du endre i tidligere innsendt skattemelding. I de fleste tilfeller kan du selv endre skattemeldingen din for de tre siste inntektsårene, selv om leveringsfristen er passert. Filmen viser hvordan du går frem.

Hvordan du endrer i tidligere innsendt skattemelding

Se om du kan endre skattemeldingen selv eller om du må klage. 

Noen vil se at de blir sendt videre til Altinn etter at de har logget inn og valgt året de vil endre for. Da er fremgangsmåten litt annerledes. Hvis dette gjelder deg kan du se egen film om hvordan du endrer i skattemelding for tidligere år i Altinn, i gammelt format. (Denne filmen åpnes i eget vindu).

Slik endrer du og leverer på nytt i Altinn

Endre kontonummer for utbetaling

Filmen viser hvordan du sjekker hvilket kontonummer vi har registrert på deg og hvordan du registrerer eller endrer ditt kontonummer for utbetaling av skatt tilgode.

Årsaker til restskatt og hvordan du kan unngå det

Hvis du har fått restskatt eller "baksmell" betyr det at du betalte for lite i skatt i fjor og at du må betale penger. Filmen viser mulige årsaker til at du fikk restskatt i år, og hva du kan gjøre for å unngå restskatt til neste år. 

Hvorfor du ikke fikk foreløpig skatteberegning og hva du kan gjøre

Fikk du ikke foreløpig skatteberegning? Filmen viser hvorfor du ikke kunne få foreløpig skatteberegning i skattemeldingen din, og hva du kan gjøre for å beregne foreløpig skatt selv.

Mer om foreløpig skatteberegning og hvordan du kan beregne skatten din

Foreldrefradrag

Her kan du se hvordan du fører opp fradrag for kostnader til barnepass.

Mer om foreldrefradrag

Forstå hva du kan få fradrag for, hvor mye du kan få og hvordan du fører det i skattemeldingen din:

Foreldrefradrag

Betalt skatt i utlandet (kreditfradrag)

Her kan du se hvordan du fører opp fradrag for betalt skatt til utlandet.

Mer om dobbeltbeskatning

Arbeidsreiser

Her kan du se hvordan du fører opp fradrag for kostnader til arbeidsreiser.

Mer om arbeidsreiser

Sjøfolk - hyre

Her kan du se hvordan du fyller ut hyre i skattemeldingen. Du får informasjon om du har krav på sjømannsfradrag, og hvordan du fyller ut dette.

Hvordan oppgir du kryptovaluta i skattemeldingen

Filmen viser hvordan du oppgir verdier knyttet til virtuelle eiendeler, som for eksempel kryptovaluta, i skattemeldingen.

Mer om virtuelle eiendeler

Skattemeldingen

Skattemeldingen er din oversikt over inntekter, fradrag, formue, gjeld og hva du betalte i skatt i året som gikk. Du mottar og skal levere den i mars/april hvert år. Du må selv kontrollere at alle opplysningene stemmer.