This page is not available in English.

Pressemelding

Arbeidstillatelse på fem dager

  • Published:

Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere har hatt 30 000 besøkende siden åpningen 15. oktober 2007. Servicesenteret er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politiet og UDI.

- I konkurransen om arbeidskraft må vi på en rask og effektivt måte legge til rette for arbeidsinnvandring. Vi må sørge for at de får alle nødvendige tillatelser i orden så raskt som mulig. Samarbeidet mellom etatene bidrar til økt service, bedre informasjonsflyt og raskere saksbehandling. I tillegg får arbeidsinnvandrere relevant informasjon om norske lønns- og arbeidsforhold, noe som er viktig i kampen for å motvirke sosial dumping og svart økonomi, sier de fire etatsdirektørene om samarbeidsprosjektet.

Arbeidstakere fra EØS-landene, faglærte fra land utenfor EØS og deres familier kan søke om arbeids- og oppholdstillatelse ved å møte opp på servicesenteret. I tillegg kan det søkes om skattekort og meldes flytting til folkeregisteret. Arbeidsgivere for utenlandske arbeidstakere kan også få veiledning ved senteret.

- Vårt mål er å være knutepunkt for utenlandske arbeidstakere i Norge. Dette er et unikt tverretatlig samarbeid som gjør at våre brukere får ordnet alt på ett sted. I dag lanserer vi også egen nettside, www.sua.no, hvor brukere kan finne nyttig informasjon fra de fire etatene – sier daglig leder for servicesenteret, Lene Hagen.

Over halvparten av de besøkende ved senteret er fra Polen. Deretter kommer søkere fra Tyskland, Litauen, India og Storbritannia. En tredjedel jobber i bygg- og anleggsbransjen.

- Vi har medarbeidere som snakker engelsk, italiensk, polsk, russisk og spansk. Det er veldig nyttig for brukerne å få veiledning på et språk de forstår. Nettsiden vår er også på engelsk og polsk, sier Lene Hagen.