Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Pressemelding

Arbeidstillatelse på fem dager

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere har hatt 30 000 besøkende siden åpningen 15. oktober 2007. Servicesenteret er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politiet og UDI.

- I konkurransen om arbeidskraft må vi på en rask og effektivt måte legge til rette for arbeidsinnvandring. Vi må sørge for at de får alle nødvendige tillatelser i orden så raskt som mulig. Samarbeidet mellom etatene bidrar til økt service, bedre informasjonsflyt og raskere saksbehandling. I tillegg får arbeidsinnvandrere relevant informasjon om norske lønns- og arbeidsforhold, noe som er viktig i kampen for å motvirke sosial dumping og svart økonomi, sier de fire etatsdirektørene om samarbeidsprosjektet.

Arbeidstakere fra EØS-landene, faglærte fra land utenfor EØS og deres familier kan søke om arbeids- og oppholdstillatelse ved å møte opp på servicesenteret. I tillegg kan det søkes om skattekort og meldes flytting til folkeregisteret. Arbeidsgivere for utenlandske arbeidstakere kan også få veiledning ved senteret.

- Vårt mål er å være knutepunkt for utenlandske arbeidstakere i Norge. Dette er et unikt tverretatlig samarbeid som gjør at våre brukere får ordnet alt på ett sted. I dag lanserer vi også egen nettside, www.sua.no, hvor brukere kan finne nyttig informasjon fra de fire etatene – sier daglig leder for servicesenteret, Lene Hagen.

Over halvparten av de besøkende ved senteret er fra Polen. Deretter kommer søkere fra Tyskland, Litauen, India og Storbritannia. En tredjedel jobber i bygg- og anleggsbransjen.

- Vi har medarbeidere som snakker engelsk, italiensk, polsk, russisk og spansk. Det er veldig nyttig for brukerne å få veiledning på et språk de forstår. Nettsiden vår er også på engelsk og polsk, sier Lene Hagen.