Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Rundskriv

Veterinærers fritak for alminnelig oppgavetermin

  • Published:

Skattedirektoratet har 31. august 2011 fastsatt en overgangsforskrift som opphever ordningen med oppgavefritak for 1. – 5. termin for veterinærer.

Foreskriften innebærer at oppgavefritaket for de vetrinærene som har benyttet ordningen bortfaller fra 1.januar 2012. Se vedlagt brev til Den Norske Veterinærforening og vedlagt brev om overgangsforskrift til Norsk Lovtidend.