Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

SKD-melding

Takseringsreglene for 2013

  • Published:
  • Avgitt 11/14/2013

SKD-melding nr. 9/13, 14. november 2013.

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2013.

Fastsatt av Skattedirektoratet 14.11. 2013 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 7-1 og Finansdepartementets delegeringsvedtak av 22. januar 1982.