Important information

This page is not available in English.

Høringsuttalelser

Skattedirektoratets høringssvar til Finansdepartementets høringer finner du på Regjeringens nettsider om høringer.