Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Høringsuttalelser

Skattedirektoratets høringssvar til Finansdepartementets høringer finner du på Regjeringens nettsider om høringer.