Høringsuttalelser

Skattedirektoratets høringssvar til Finansdepartementets høringer finner du på Regjeringens nettsider om høringer.