Domskommentarer

Her finner du Skattedirektoratets kommentarer til høyesterettsdommer og andre rettsavgjørelser innen skatte- og avgiftsområdet.

Målgruppen for domskommentarene er Skatteetatens ansatte og andre profesjonelle aktører.

Søk i listen