Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Skatteetatens Analysenytt

Analysenytt er en artikkelsamling som presenterer aktuelle analyser om skattetema. Artiklene springer i hovedsak ut av analyser som Skatteetaten utfører. Artikkelsamlingen henvender seg til medarbeidere i Skatteetaten og andre som ønsker mer kunnskap om skatt og etterlevelse.

Siste utgave: Analysenytt 1/2019

Analysenytt 1-2019-thumb.PNG

 

Temaer du kan lese om i denne utgaven:

  • Kunnskapskontroller viser manglende etterlevelse av arbeidsgiveres plikter på lønnsområdet
  • Effekter av kontroll blant ulike grupper av skattepliktige
  • Kontrollerer vi for lite?
  • De rikeste i Norge – hvem er de? 
  • Hvem møter opp i publikumsveiledning?

Tidligere utgaver (PDF)