Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Forebyggende arbeid

Her finner du beskrivelse av noen av tiltakene Skatteetaten gjør på området forebyggende arbeid.

Handle hvitt

På handlehvitt.no har vi samlet informasjon for å gjøre det lettere for deg som forbruker å handle hvitt. Her finner du info både om hvorfor det er lurt å handle hvitt, og hvordan du går frem for å gjøre det. 

Samarbeid mot svart økonomi

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) er en allianse som jobber sammen og forebyggende i kampen mot svart økonomi. Alliansen består av sentrale parter i arbeids- og næringslivet som LO, NHO, KS, Unio, YS og Skatteetaten.

Spleiselaget

Spleiselaget er et totimers undervisningsopplegg om skatt og svart økonomi. Opplegget er tilpasset elever på videregående skole.

tettpå:

tettpå: er et tverretatlig tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Formålet er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen.