Forebyggende arbeid

Her finner du beskrivelse av noen av tiltakene Skatteetaten gjør på området forebyggende arbeid.

Handle hvitt

På handlehvitt.no har vi samlet informasjon for å gjøre det lettere for deg som forbruker å handle hvitt. Her finner du info både om hvorfor det er lurt å handle hvitt, og hvordan du går frem for å gjøre det. 

Samarbeid mot svart økonomi

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) er en allianse som jobber sammen og forebyggende i kampen mot svart økonomi. Alliansen består av sentrale parter i arbeids- og næringslivet som LO, NHO, KS, Unio, YS og Skatteetaten.

Spleiselaget

Spleiselaget er et totimers undervisningsopplegg om skatt og svart økonomi. Opplegget er tilpasset elever på videregående skole.

Tettpå

Tettpå er et tverretatlig tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Formålet er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen.