Offentlig postjournal

Skattedirektoratets offentlige postjournal tilbys på eInnsyn.

Finn Skattedirektoratets saker på einnsyn.no:

Åpne eInnsyn

eInnsyn er den nye felles innsynsløsningen for staten og kommunene, og erstatter Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP).