Regn ut hva det koster å bygge om bil

Her kan du beregne hvor mye du må betale i engangsavgift ved ombygging av kjøretøy. Tillegget i engangsavgift beregnes etter de regler og avgiftssatser som gjelder på det tidspunkt avgiften blir betalt.

Viktig informasjon

Fra og med 1. januar 2023 er det avgift på ombygging av elektriske varebiler til personbil.