Regn ut hva det koster å bygge om bil

Her kan du beregne hvor mye du må betale i engangsavgift ved ombygging av kjøretøy. Tillegget i engangsavgift beregnes etter de regler og avgiftssatser som gjelder på det tidspunkt avgiften blir betalt.

Det er for øyeblikket ikke mulig å legge inn registreringsnummer når du bruker kalkulatoren. Du må derfor fylle ut alle kjøretøyopplysninger selv. Mulighet for å fylle inn registreringsnummer, og få kjøretøyopplysninger automatisk, kommer snart.

footer/desktop/standard