Regn ut hva det koster å bygge om et kjøretøy

Her kan du beregne hvor mye du må betale i engangsavgift ved ombygging av et kjøretøy. Tillegget i engangsavgift beregnes etter de reglene og avgiftssatsene som gjelder på det tidspunktet avgiften blir betalt.

Viktig informasjon

En ombygging er meldepliktig til Skatteetaten i de tilfellene det er avgiftsplikt.

Effektøkning er i utgangspunktet kun melde -og avgiftspliktig for snøscooter og for motorsykkel uten oppgitt Co2 i kjøretøyregisteret til Statens vegvesen.

Kalkulatoren vil gi deg svar på om du må melde og betale for ombygging.