Slik importerer du bil og andre kjøretøy

I denne veiviseren får du hjelp til hvordan du går frem når du skal importere bil, motorsykkel eller annet kjøretøy. 

Usikker på hva det vil koste? Du kan beregne selv i importkalkulatoren.

Undersøk med Statens vegvesen hvilke tekniske krav som stilles til kjøretøyet for at dette skal kunne registreres i Norge.

I tillegg kan du undersøke følgende med myndighetene i landet der du henter kjøretøyet:

  • Eventuelle eksportrestriksjoner og eksportklarering
  • Om bilen har gyldige skilt og forsikring for å kunne kjøres til og i Norge

Når du har undersøkt dette, kan du frakte bilen til norsk grense.

Refusjon av utenlandsk merverdiavgift

Dette er en sak mellom kjøper og selger, og norske tollmyndigheter har ingenting med dette å gjøre.

Når du kommer til Norge må du komme via en av Tolletatens betjente grenseoverganger, og melde deg på rød sone. Se oversikt over tollsteder på toll.no.

Dersom ikke tollmyndigheter i utlandet allerede har utstedt et transitteringsdokument, vil Tolletaten på grensen utstede dette. Transitteringsdokumentet er et dokument som gir deg tillatelse til å disponere det utenlandskregistrerte kjøretøyet fra norsk grense til ditt lokale tollsted (bestemmelsestollsted). Hvilket tollsted dette er, blir oppgitt i transitteringsdokumentet.

Hvis kjøretøyet er forsikret, kan du bruke gyldige utenlandske skilter (kjennemerke) frem til ditt lokale tollsted.

Ønsker du å betale merverdiavgiften allerede ved grensepassering, må du undersøke dette direkte med grenseovergangen i forkant.

Hvis du ikke betalte merverdiavgift og eventuell klimagassavgift (aircondition) allerede ved grensepassering, skal du nå til Tolletaten for å gjøre dette. Dette kalles fortolling.

Du må innen en tidsfrist (vanligvis 1-3 dager) melde deg på bestemmelsestollstedet. Ta med følgende dokumenter:

  • transitteringsdokumentet som du fikk av enten utenlandske eller norske tollmyndigheter
  • faktura eller kjøpekontrakt som viser den faktiske kjøpesummen, samt eventuell fraktfaktura og dokumentasjon på andre utgifter som du hadde før kjøretøyet ble tatt med inn i Norge, for eksempel forsikring. Eventuelt kan du ta med oppdatert takst på kjøretøyet fra opprinnelseslandet dersom du ikke har kjøpt dette nylig.
  • originalt utenlandsk registreringsdokument, eventuelt samsvarssertifikat (COC).

Se oversikt over tollsteder.

Ved fortollingen får du et registreringskort som heter Melding til avgiftsberegning og registrering (blankett NA-0221). Dette dokumentet skal du senere ha med deg til Statens vegvesen.

Du kan kjøre med utenlandsregistrerte skilter i inntil 30 dager etter kjøretøyet er fortollet. Du må ha gyldige skilter, vognkort og forsikring. Dersom kjøretøyet ikke har dette, kan det bare brukes dersom det har gyldige prøveskilt (dagsprøvekjennemerker).

Du kan kjøpe prøveskilt hos en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Vegvesenet trenger dokumentasjon på understellsnummeret (chassis-nummeret) for å utstede prøveskilt.

Det er du som er ansvarlig for at kjennemerkene og forsikringen er gyldig. Er du i tvil om kjennemerkene er gyldige, kan du ta kontakt med Statens Vegvesen eller rett myndighet i utlandet. Det er mulig å tegne trafikkforsikringsforeningens grenseforsikring hos Tolletaten.

Forhandlere som har årsprøvekjennemerker (prøveskilt for forhandlere) kan benytte disse.

Skal du importere et kjøretøy, må det godkjennes av Statens vegvesen.

Brukte kjøretøy må kontrolleres ved en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Ved import av nye kjøretøy brukes opplysninger fra COC-dokumentet. Hvis du ikke har et COC-dokument må bilen kontrolleres hos Statens vegvesen.

Du må ta med deg Melding til avgiftsberegning og registrering (blankett NA-0221) som du fikk ved fortollingen.

Noen kjøretøy kan ha fritak fra eller reduksjon i engangsavgiften, som for eksemple ambulanse eller arvet kjøretøy. Les her om hvilke kjøretøy det gjelder og om kravet til dokumentasjon.

Når kjøretøyet er godkjent, registrerer Statens vegvesen tekniske data som danner grunnlag for hva du skal betale i avgift.

Etter at du har fått bilen godkjent ved en av Statens vegvesens trafikkstasjoner skal du betale engangsavgiften og vrakpantavgiften.

Dette kan du i de fleste tilfeller gjøre umiddelbart etter godkjenningen gjennom å benytte Skatteetatens elektroniske betalingsløsning.

Les mer om engangsavgiften og hvordan denne beregnes.

Hvis du ønsker å søke om alternativ beregning av engangsavgiften, må du søke senest 15 virkedager etter registrering. Alternativ beregning baserer seg på pris og kilometerstand istedenfor alderen på kjøretøyet.

For næringsdrivende: Registrering som avgiftspliktig

Det er etablert en egen ordning for bilforhandlere, som kan registrere seg som avgiftspliktige hos Skatteetaten. Disse kan få kreditt for engangsavgiften.

Kjøretøyet kan nå registreres hos en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Ved registrering må du ta med en del dokumenter, deriblant det attesterte registreringskortet (blankett NA-0221). Se oversikt over alle dokumenter du må ta med til Statens vegvesen.

Når Statens vegvesen har registrert kjøretøyet, får du et midlertidig vognkort. Det originale vognkortet (2 deler) sendes i posten. Du kan ikke kjøre utenlands med det midlertidige vognkortet.

Når du registrerer kjøretøyet på trafikkstasjonen, må du levere inn eventuelle utenlandske skilter (kjennemerker). Hvis du allerede har levert inn skiltene, må du dokumentere dette før du kan få norske skilter.

Gratulerer! Du har nå importert og registrert et kjøretøy til Norge.

Synes du dette er komplisert? Da er du velkommen til å kontakte oss.