Tilbakebetaling av for mye betalt merverdiavgift (mva) ved kjøp fra utlandet

Dersom du har betalt mva to ganger for samme vare, for eksempel både ved kjøpet og ved innførsel til Norge, kan du få tilbakebetalt mva én av gangene. Du må ta kontakt med den som solgte deg varen. I de fleste tilfeller har de plikt til å tilbakebetale for mye betalt mva.

Verken Skatteetaten, Tolletaten eller betalingstjenesten (som PayPal, Klarna, Mastercard etc.) har hjemmel til å gi tilbakebetaling i slike tilfeller.

Dersom du selv er næringsdrivende må du også ta kontakt med den som solgte varene for å få tilbakebetalt feilbelastet mva.

Kjøp fra utenlandske nettbutikker når nettbutikken krever inn mva

Utenlandske nettbutikker skal kreve inn norsk mva ved salg av varer til norske privatpersoner, og betale denne til norske myndigheter.

I noen tilfeller kan pakken være feilmerket eller mangelfullt merket, slik at forsendelsen også blir ilagt mva ved innførsel til Norge. Hvis dette skjer skal du ta kontakt med den som solgte varen til deg (nettbutikken) for å få tilbakebetalt mva. Nettbutikken kan trekke fra tilbakebetalingen når den senere skal betale mva til norske myndigheter.

Dersom du blir belastet mva både når du kjøper varen og ved innførsel til Norge, selv om pakken er merket med VOEC-nummer, må du ta kontakt med nettbutikken og be om tilbakebetaling av feiloppkrevd mva. Det er nettbutikkens ansvar at varen blir riktig merket. Nettbutikken har plikt til å tilbakebetale mva også i slike tilfeller.

I noen tilfeller kan nettbutikken kreve mva på varer som er fritatt mva. For eksempel varer som bøker, frimerker, billedkunst som kjøpes direkte fra selger, eller ved handel til Svalbard. Det er feil. I slike tilfeller må du også kontakte nettbutikken for å få tilbakebetalt mva.

Merk at nettbutikken kun skal kreve inn mva på salg av varer med lav verdi (under 3000 kr) til norske privatpersoner.

Salg til norske virksomheter

På salg til virksomheter er det fortsatt innførselsmerverdiavgift.

Hvis du som norsk næringsdrivende har kjøpt en vare fra en utenlandsk nettbutikk og blitt belastet mva ved kjøp, må du ta kontakt med nettbutikken som solgte deg varen og få refusjon.

Er du norsk næringsdrivende bør du identifisere deg som næringsdrivende ved å oppgi norsk organisasjonsnummer. Dette vil redusere risikoen for å bli dobbeltbelastet mva. 

Dersom du fortsatt blir belastet mva. ved kjøp, og du trenger hjelp til å bekrefte at du er norsk næringsdrivende, kan du kontakte oss.

Noen eksempler på tilbakebetaling av mva

Disse eksemplene gjelder for både privatpersoner og bedrifter som ikke er mva-registrert.

Du har kjøpt en jakke i utlandet, og har betalt toll og mva da du importerte. Det var noe feil med jakken og du har returnert den til selger.

For å få tilbake mva som er betalt må du:
  • returnere jakken til selger

Dersom selger/nettbutikken er registrert i VOEC-ordningen og har oppkrevd mva ved kjøp, skal du få refundert hele kjøpesummen og mva. Legg ved dokumentasjon at du har blitt belastet for mva. to ganger. 

Du har kjøpt noe over nett, og blitt belastet mva ved kjøpet. Du har også blitt belastet mva ved innførsel av varen til Norge, fordi pakken ikke var merket med VOEC-nummer. VOEC-nummeret har 7 siffer og starter med 2 eller 3.

For å få tilbake mva må du:
  • kontakte den som solgte deg varen (nettbutikken) og be om refusjon

Det er nettbutikken som tok betaling du må henvende deg til, ikke betalingstjenester eller eventuelle underleverandører.

Legg ved dokumentasjon at du har blitt belastet for mva. to ganger. 

Du har kjøpt en vare som skal være mva-fri etter norske regler, men likevel blitt ilagt mva av en utenlandsk nettbutikk. Det kan være bøker, frimerker til samleformål, eller varer til Svalbard.

For å få tilbake mva. må du:
  • kontakte nettbutikken som solgte deg varen og be om tilbakebetaling