Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav

Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav (tildligere NAV Innkreving) er en del av Skatteetaten.

Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav er innkrevingsmyndighet på vegne av NAV, Helfo, Garantikassen for fiskere og en rekke personlige bidragsmottakere. Det betyr at Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav kan kreve inn blant annet barnebidrag og feilutbetalte ytelser fra NAV.

Hvordan betale inn kravet

Du får informasjon om hvordan du skal betale inn kravet fra Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav.

Husk at du som skal betale bidrag, må gjøre dette uoppfordret hver måned, det vil si også dersom du ikke har mottatt faktura.

Du finner også betalingsinformasjon på skatteetaten.no. Vær oppmerksom på at det er ulike kontonummer for innbetaling til oss. Du må ta utgangspunkt i hvilket krav du har fått for å betale til riktig kontonummer.

Har du spørsmål

Har du spørsmål om hvorfor og hvordan kravet du har fått er oppstått, må du ta kontakt med de som har fastsatt kravet, altså NAV, Helfo eller Garantikassen for fiskere.

Dersom du har spørsmål knyttet til selve innkrevingsprosessen eller betalingen av kravene, kan du ta kontakt med Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav.