Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Fødselsattest

Foreldre som har meldt inn navn til barn fra og med 3. mai 2019 mottar en bekreftelse på registrering av fødselsnummer og navn. Bekreftelsen mottar du i din innboks i Altinn. I de fleste tilfeller trenger du ikke lenger en stemplet og signert fødselsattest.

Foreldre som har meldt inn navn til barn før 3. mai 2019, har fått tilsendt en fødselsattest i posten.

Bekreftelse på registrering av fødselsnummer og navn erstatter fødselsattesten.

Bekreftelsen inneholder opplysninger om navn, fødselsdato, personnummer, kjønn, fødested og eventuelt navn på foreldre.

Dersom du mener du trenger en stemplet og signert fødselsattest utstedt på papir, kan du fortsatt bestille en fødselsattest.

På grunn av korona-situasjonen har vi begrenset mulighet til å utstede attester som krever stempel og signatur

Bestill derfor attesten kun om det er strengt nødvendig. Vi kan dessverre ikke si hvor lang tid det tar før du mottar attesten. Det vil være lengre behandlingstid enn oppgitt for de ulike attestene.

Hvem kan få fødselsattest

Som hovedregel kan du få fødselsattest hvis du er født i Norge. Adopterte som er født i utlandet kan også få fødselsattest i de fleste tilfeller. Andre som er født i utlandet må kontakte rett myndighetene i dette landet.

Hvem kan bestille?

Du kan bestille fødselsattest for:

  • deg selv
  • barna dine som er under 18 år (dersom du har del i foreldreansvaret)
  • ektefelle, voksne barn eller annen nær slektning (du må kunne dokumentere at du har et begrunnet behov for attesten)
  • en person du er oppnevnt som verge for
  • en klient du som advokat er prosessfullmektig for

Også offentlige myndigheter kan bestille fødselsattest.

Skal du bestille pass til barn under 18 år?

Du trenger ikke fødselsattest for å bestille pass til barn og unge.

Se politiets nettsider for huskeliste ved bestilling av pass.

Viktig å vite når du bestiller attester

Attesten blir sendt i posten til din folkeregistrerte adresse.

  • Du får ikke attester sendt via e-post.
  • Du får ikke utlevert attester over skranke på skattekontoret

Behandlingstiden er 3 dager etter mottatt bestilling. I tillegg kommer postgang.

Hvis du skal bruke attesten i utlandet, må du selv sende attesten til Fylkesmannen for apostille eller til Utenriksdepartementet for legalisering. Husk å oppgi i hvilket land attesten skal brukes. Attester som skal brukes i nordiske land behøver ikke apostille eller legalisering. Les mer om apostille og legalisering.