Fødselsattest

En fødselsattest inneholder opplysninger om en persons navn, fødselsdato, personnummer, kjønn, fødested og eventuelt navn på foreldre.

For nyfødte sender Skatteetaten automatisk en fødselsattest til foreldrene etter at barnets navn er registrert.

Hvem kan bestille?

Du kan bestille fødselsattest for:

  • deg selv
  • barna dine som er under 18 år (dersom du har del i foreldreansvaret)
  • ektefelle, voksne barn eller annen nær slektning (du må kunne dokumentere at du har et begrunnet behov for attesten)
  • en person du er oppnevnt som verge for
  • en klient du som advokat er prosessfullmektig for

Også offentlige myndigheter kan bestille fødselsattest.

Hvis du skal bestille fødselsattest for barn, skriver du i feltet "henvendelse" i skjemaet hvem det gjelder og hva du skal bruke attesten til.

Attesten blir sendt til din folkeregistrerte adresse. Normalt tar dette 3 dager etter bestilling er mottatt. I tillegg kommer postgang. Vi sender ikke attester på e-post.

Skal du bestille pass til barn under 18 år?

Du trenger ikke fødselsattest for å bestille pass til barn og unge. Se politiets nettsider for huskeliste ved bestilling av pass.

Viktig å vite når du bestiller attester

Du må logge inn i Altinn for å bestille:

  • Bestiller du for eksempel for barn, kan du skrive en beskjed i feltet "henvendelse" om hvem det gjelder og hva du skal bruke attesten til.
  • I samme felt kan du også skrive om du trenger attesten på engelsk eller flerspråklig utgave, dersom den finnes på flere språk.

Attesten blir sendt i posten til din folkeregistrerte adresse.

  • Du får ikke attester sendt via e-post.
  • Du får ikke utlevert attester over skranke på skattekontoret

Behandlingstiden er 3 dager etter mottatt bestilling. I tillegg kommer postgang.

Hvis attesten skal brukes i utlandet, må du sende den til Fylkesmannen for påføring av apostille, og du må oppgi i hvilket land den skal brukes. Les mer om apostille og legalisering.

footer/desktop/standard