Fødselsattest

En fødselsattest inneholder opplysninger om en persons navn, fødselsdato, personnummer, kjønn, fødested og eventuelt navn på foreldre.

Når det gjelder nyfødte, sender Skatteetaten automatisk en fødselsattest til foreldrene etter at barnets navn er registrert.

Hvem kan få fødselsattest?

 • Personer som er født i Norge og er eller har vært folkeregistret som bosatt i Norge etter 2. desember 1946
 • Personer som er født i Norge etter 31. desember 1982 (fødselsregisterført)
 • Personer som er adoptert i Norge
 • Personer som er adoptert i utlandet etter 1. juli 1981 (under visse forutsetninger)

Fødselsattesten skrives kun ut på forespørsel fra:

 • den attesten gjelder
 • ektefellen/den registrerte partneren (må kunne dokumentere at han/hun har behov for attesten)
 • en av de nærmeste slektningene (må kunne dokumentere at han/hun har et begrunnet behov for attesten)
 • offentlig myndighet
 • verge eller hjelpeverge

Hvem kan bestille?

 • Fødselsattest bestilles av den attesten gjelder for.
 • Ektefeller kan bestille for hverandre dersom det foreligger et begrunnet behov.

Du kan også bestille fødselsattest for:

 • barna dine (under 18 år) dersom du har del i foreldreansvaret
 • en person du er oppnevnt som verge for (er du hjelpeverge må dette gå inn under hjelpevergeoppdraget)
 • en klient du som advokat er prosessfullmektig for

Attesten blir sendt til din folkeregistrerte adresse. Normalt tar dette 3 dager etter bestilling er mottatt. I tillegg kommer postgang.

NB! Vi sender ikke attester på e-post.

Skal du bestille pass til barn under 18 år?

Du trenger ikke fødselsattest for å bestille pass til barn og unge. Se politiets nettsider for huskeliste ved bestilling av pass.

Viktig å vite når du bestiller attester

Du må logge inn i Altinn for å bestille:

 • Bestiller du for eksempel for barn, kan du skrive en beskjed i feltet "henvendelse" om hvem det gjelder og hva du skal bruke attesten til.
 • I samme felt kan du også skrive om du trenger attesten på engelsk eller flerspråklig utgave, dersom den finnes på flere språk.

Attesten blir sendt i posten til din folkeregistrerte adresse.

 • Du får ikke attester sendt via e-post.
 • Du får ikke utlevert attester over skranke på skattekontoret

Behandlingstiden er 3 dager etter mottatt bestilling. I tillegg kommer postgang.

Hvis attesten skal brukes i utlandet, må du sende den til Fylkesmannen for påføring av apostille, og du må oppgi i hvilket land den skal brukes. Les mer om apostille og legalisering.

footer/desktop/standard