Fødselsattest

En fødselsattest inneholder opplysninger om en persons navn, fødselsdato, personnummer, kjønn, fødested og eventuelt navn på foreldre.

Som hovedregel kan du få fødselsattest hvis du er født i Norge. Er du født i utlandet må du kontakte myndighetene i det landet du ble født.

Hvem kan få fødselsattest

Som hovedregel kan du få fødselsattest hvis du er født i Norge. Adopterte som er født i utlandet kan også få fødselsattest i de fleste tilfeller. Andre som er født i utlandet må kontakte rett myndighetene i dette landet.

For nyfødte sender Skatteetaten automatisk en fødselsattest til foreldrene etter at barnets navn er registrert.

Hvem kan bestille?

Du kan bestille fødselsattest for:

  • deg selv
  • barna dine som er under 18 år (dersom du har del i foreldreansvaret)
  • ektefelle, voksne barn eller annen nær slektning (du må kunne dokumentere at du har et begrunnet behov for attesten)
  • en person du er oppnevnt som verge for
  • en klient du som advokat er prosessfullmektig for

Også offentlige myndigheter kan bestille fødselsattest.

Hvis du skal bestille fødselsattest for barn, skriver du i feltet "Fritekst eller kommentar" i skjemaet hvem det gjelder og hva du skal bruke attesten til.

Attesten blir sendt til din folkeregistrerte adresse. Normalt tar dette 3 dager etter bestilling er mottatt. I tillegg kommer postgang. Vi sender ikke attester på e-post.

Skal du bestille pass til barn under 18 år?

Du trenger ikke fødselsattest for å bestille pass til barn og unge.

Se politiets nettsider for huskeliste ved bestilling av pass.

Viktig å vite når du bestiller attester

Du må logge inn i Altinn for å bestille:

  • Bestiller du for eksempel for barn, kan du skrive en beskjed i feltet "Fritekst eller kommentar" om hvem det gjelder og hva du skal bruke attesten til.
  • I samme felt kan du også skrive om du trenger attesten på engelsk eller flerspråklig utgave, dersom den finnes på flere språk.

Attesten blir sendt i posten til din folkeregistrerte adresse.

  • Du får ikke attester sendt via e-post.
  • Du får ikke utlevert attester over skranke på skattekontoret

Behandlingstiden er 3 dager etter mottatt bestilling. I tillegg kommer postgang.

Hvis attesten skal brukes i utlandet, må du sende den til Fylkesmannen for påføring av apostille, og du må oppgi i hvilket land den skal brukes. Les mer om apostille og legalisering.

footer/desktop/standard