Fødselsattest

En fødselsattest er et offentlig dokument som inneholder opplysninger om en persons fulle navn, fødselsdato, personnummer, kjønn og fødested. I tillegg kan attesten inneholde navn på foreldrene.

Foreldre mottar bekreftelse automatisk

Foreldre som har meldt inn navn på nyfødt barn mottar en bekreftelse på registrering av fødselsnummer og navn. Denne mottar du i Altinn. Bekreftelsen inneholder opplysninger om navn, fødselsdato, personnummer, kjønn, fødested og eventuelt navn på foreldre.

Se opplysningene dine

Hvis du vil se hvilke opplysninger vi har registrert om deg og barn du har foreldreansvar for, kan du logge deg inn på Min side.

Fødselsattest for å bestille pass

Du trenger ikke fødselsattest for å bestille pass til barn og unge. Se politiets nettsider for huskeliste ved bestilling av pass.

Bestill fødselsattest

Slik mottar du attesten

Fødselsattest sendes på papir med stempel og signatur til din folkeregistrerte adresse. Du må regne med postgang i tillegg til saksbehandlingstiden. Se saksbehandlingstider 

Fødselsattest kan bestilles på norsk eller flerspråklig. 

 

Som hovedregel kan du få fødselsattest hvis du er født i Norge. Er du født i utlandet må du kontakte myndighetene i det landet du er født. Adopterte som er født i utlandet kan få fødselsattest i de fleste tilfeller.

Du kan bestille fødselsattest for:

 • deg selv
 • barna dine som er under 18 år (dersom du ikke har del i foreldreansvaret, må du dokumentere at du har et begrunnet behov for attesten) 
 • en person du er oppnevnt som verge for
 • en klient du som advokat er prosessfullmektig for

Dersom du har behov for fødselsattest for ektefelle, voksne barn, foreldre eller søsken må du dokumentere at du har et begrunnet behov for attesten. Et begrunnet behov har du når attesten er nødvendig for at du skal kunne oppfylle dine lovmessige rettigheter eller plikter. Du må derfor fortelle hvorfor du trenger denne attesten.

Fødselsattest uten foreldre:

 • nåværende navn
 • fødselsdato
 • fødselsnummer
 • fødested
 • kjønn

Fødselsattest med foreldre:

 • nåværende navn og eventuelle navneendringer
 • fødselsdato
 • fødselsnummer
 • fødested
 • kjønn
 • foreldres navn på fødselstidspunktet

Flerspråklig fødselsattest:

(Engelsk, fransk, norsk, spansk, tysk, italiensk)

 • nåværende navn
 • fødselsdato
 • fødselsnummer
 • fødested
 • kjønn
 • foreldres navn på fødselstidspunktet

Hvis du skal bruke attesten i utlandet, må du selv sende den til Statsforvalteren for apostille eller til Utenriksdepartementet for legalisering. Husk å oppgi i hvilket land attesten skal brukes. Attester som skal brukes i nordiske land behøver ikke apostille eller legalisering.

Les mer om apostille og legalisering