Fødselsnummer for å få pass

Hvis du oppholder deg i utlandet og skal søke om norsk pass ved en norsk utenriksstasjon, må du ha et norsk fødselsnummer. Dersom du ikke har fødselsnummer, må Folkeregisteret opprette det som en del av søknadsprosessen for pass.

Du søker om norsk pass ved en norsk utenriksstasjon som har passmyndighet. For å få tildelt et fødselsnummer, er det viktig at du har med deg riktig dokumentasjon når du møter opp på utenriksstasjonen. For at vi skal kunne gi deg informasjon som er tilpasset din situasjon, ber vi deg svare på noen spørsmål.

Merk at denne veilederen bare er et hjelpemiddel og kan ikke benyttes som dokumentasjon.