Endre opplysninger om identiteten din i Folkeregisteret

Du kan søke om å endre dine folkeregistrerte opplysninger om fødested, fødeland, statsborgerskap og fødselsdato. Du skal sende søknaden til enten Skatteetaten eller Utlendingsdirektoratet (UDI) avhengig av din situasjon.

Hvor skal du sende søknaden?

Hvis du skal endre dine folkeregistrerte opplysninger om fødested, statsborgerskap og fødselsdato gjelder egne regler for om søknaden skal sendes til Skatteetaten eller Utlendingsdirektoratet (UDI) for behandling.

Skatteetaten

Skatteetaten behandler følgende grupper:

 • Nordiske statsborgere
 • Norske statsborgere, inkludert personer som har fått innvilget norsk statsborgerskap fra utlendingsforvaltningen og ikke er født i et av landene som er nevnt blant gruppene UDI behandler
 • Statsborgere av EU/EØS-land

I tillegg er det Skatteetaten som behandler søknad om endring av fødselsdato og fødested for alle som er født i en norsk kommune.

Norsk statsborger registrert med ukjent statsborgerskap

For at vi skal kunne registrere ditt norske statsborgerskap må du sende inn en egenerklæring som bekrefter at du ikke har ervervet annet lands statsborgerskap. Erklæringen må være signert av deg. Du må også legge ved kopi av ditt norske pass.

Slik gjør du det

Hvis du tilhører en av disse gruppene skal du sende søknad om endring av fødselsdato, fødested og statsborgerskap til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsdirektoratet (UDI) behandler følgende grupper:

Personer som har

 • oppholdstillatelse i Norge
 • en sak til behandling hos UDI eller UNE
 • en oppholdstillatelse som har gått ut
 • fått innvilget norsk statsborgerskap fra utlendingsforvaltningen og er født i ett av disse landene:
  • Afrika: Burkina Faso, Burundi, Den Demokratiske Republikken Kongo (DRC), Ekvatorial Guinea, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Mali, Nigeria, Republikken Kongo (RC), Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sør-Sudan, Uganda, og Zimbabwe.
  • Asia: Afghanistan, Bangladesh, Filippinene, India, Irak, Jemen, Myanmar (Burma), Pakistan, Saudi-Arabia, Sri Lanka, Syria og Vietnam.
  • Europa: Kosovo.

Unntak

Det er Skatteetaten som behandler søknader om endring av fødselsdato og fødested for personer som er født i en norsk kommune.

Slik gjør du det

Du må kontakte UDI for å få informasjon om hvordan du går frem.

Dersom UDI bestemmer at opplysningene dine om fødselsdato, fødested eller statsborgerskap skal endres, vil de gi beskjed til Skatteetaten, som vil endre opplysningene i Folkeregisteret.

Hvis du har levert søknad til Skatteetaten om å endre opplysninger

Dersom det er UDI som skal behandle din søknad, og du har sendt søknad og dokumenter til Skatteetaten, vil vi sende alt tilbake til deg.  Du må sende søknad og dokumenter til UDI for at UDI skal behandle din søknad. Det kan for tiden være lang ventetid. Når UDI har behandlet søknaden vil du få beskjed.

Fødselsdato i koronasertifikat

Noen få personer vil ha ulik fødselsdato i koronasertifikatet og i passet sitt. Skatteetaten kan gi deg en bekreftelse som forklarer hvorfor det ikke er samsvar.

Dersom dette gjelder deg, kan du ha behov for en bekreftelse som forklarer hvorfor fødselsdato i koronapasset ikke samsvarer med passet ditt.

Du kan kontakte Skatteetaten for å få en slik bekreftelse.

Du kan også søke om å få registrert riktig fødselsdato i et eget felt i Folkeregisteret. 

For å søke om å få registrert riktig fødselsdato i eget felt i Folkeregisteret, må du sende oss kopi av legitimasjon som pass eller nasjonalt ID-kort og skrive i søknaden at du ønsker å endre fødselsdatoen.

Send søknaden per post til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo