Registrering av sivilstand når du har oppholdstillatelse fra UDI

Du skal oppgi sivilstatus når du flytter til Norge. Å ha korrekt informasjon om din sivilstand (om du er gift, enslig, separert eller annet) i Folkeregisteret er viktig. Det kan ha stor betydning for hvilke ytelser og tjenester du har krav på i samfunnet. 

Last ned, fyll ut og send inn:

Registrer opplysninger om den du er gift med

Vi registrerer informasjon om din sivilstand på bakgrunn av informasjonen vi får fra deg.

For å bli registrert med sivilstatus "gift" i Folkeregisteret, må vi også ha opplysninger om den personen som du er gift med:

  • ektefelles fødselsdato
  • ektefelles navn
  • ektefelles statsborgerskap
  • dato for inngåelse av ekteskap

Dersom vi ikke mottar alle disse opplysningene, vil du bli registrert med sivilstatus "uoppgitt" i Folkeregisteret.

Når du flytter til Norge skal du oppgi korrekt sivilstatus. Dersom dette ikke blir registrert ved innflytting, har du anledning til å melde inn nødvendig informasjon om sivilstatus innen 14 dager fra flyttingen er registrert, uten ytterligere krav til dokumentasjon. Det kan du gjøre ved å fylle ut skjema "registrere opplysninger om den du er gift med" og sende til Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO.

Dersom opplysningene vi mottar fra UDI tilsier at sivilstand også skal endres for ektefelle som bor i Norge, vil vi kunne korrigere for dette i Folkeregisteret. Det vil alltid sendes ut en bekreftelse når sivilstand korrigeres.

Endre sivilstatus til "gift" senere 

Dersom du senere ønsker å endre din sivilstatus i Folkeregisteret, må du kunne dokumentere det. Det stilles ulike krav til dokumentasjon, og kravene avhenger av hvilket land du giftet deg i.  

Her finner du informasjon om inngåelse av ekteskap og hvordan få ekteskapet anerkjent i Norge.