Flytte i Norge

Hvis du skal flytte, må du sende flyttemelding til Folkeregisteret. Flyttemeldingen må du sende tidligst 31 dager før og senest 8 dager etter du har flyttet.

For at vi skal gi informasjon som er tilpasset deg, må du svare på noen spørsmål.

Hvis du ønsker posten din sendt til en annen adresse enn der du bor, kan du registrere en postadresse.