Flytte i Norge

Skal du flytte innen Norge, må du sende oss flyttemelding innen 8 dager etter at du har flyttet.

Hvis familien flytter samlet, kan du melde flytting for ektefelle, samboer, partner og barn i samme melding. For å gjøre det, må dere være registrert på samme fraflyttingsadresse og flytte til samme adresse.

Behandlingstid

Behandlingstiden er normalt 5 virkedager. Er du registrert som e-bruker får du kvitteringen i Altinn. Er du ikke e-bruker får du kvittering sendt i posten til den nye adressen din. 2 dagers postgang kommer i tillegg.

Ved å sjekke "Din kontaktinformasjon" i Altinn, kan du se hvilken folkeregistrerte adresse som for tiden er gjeldende for deg. Har du en postadresse registrert (som ikke er den samme som bostedsadressen), er det derimot den som vises.

Flyttemelding til Posten

Du må selv melde adresseendring til Posten for at all posten din skal komme frem. Husk å merke postkassen din med navn.

Dersom du skal flytte ut fra det som er felles hjem med barn under 22 år, og/eller ektefelle, må du gjøre følgende:

 1. Melde flytting i Altinn
 2. Opprette Kontaktskjema i Altinn hvor du legger inn opplysning om AR-nummeret som du får etter å ha sendt flyttemeldingen.
 3. Du må opplyse hvor mange ganger i året du regner med å besøke tidligere felles hjem med ektefelle og/eller barn.
 4. Du må skanne kopi av skjøte, kjøpe-, eller leiekontrakt som dokumenterer varig bosetting på ny adresse. Denne må du legge som vedlegg til kontaktskjemaet i Altinn.
 5. Sende inn kontaktskjemaet med vedlegg.

Hvis ett eller flere barn flytter med deg, må du sørge for underskrift fra den andre forelder som barna flytter fra. Se informasjon om flyttemelding for barn under 18 år nedenfor. Det enkleste er om den andre forelder sender elektronisk flyttemelding kun for barna, i tillegg til at du har de med på din flyttemelding. Da godtar vi det som underskrift fra den andre.

For personer under 18 år, må den eller de som har foreldreansvaret og som barnet bor fast sammen med, skrive under på flyttemeldingen.

Hvem skal skrive under når?

Dersom det på flyttetidspunktet er slik at

 • begge foreldrene er registrert bosatt sammen med barnet og har felles foreldreansvar, og den ene tar med seg barnet og flytter ut av felles hjem, må begge skrive under på flyttemeldingen.
 • barnet er registert bosatt sammen med begge foreldrene, men bare den ene har foreldreansvar, er det nok med dennes underskrift på flyttemeldingen. 
 • barnet er registert bosatt hos den ene av foreldrene med felles foreldreansvar, holder det at denne skriver under på flyttemeldingen. 
 • barnet er registert bosatt hos den ene av foreldrene med felles foreldreansvar, men det foreligger avtale om delt bosted. Da må begge foreldre skrive under flyttemeldingen.
 • barnet er registrert bosatt hos en forelder som ikke har foreldreansvar, skal den som har foreldreansvaret skrive under på flyttemeldingen.

Når det gjelder flytting til land utenfor Norden, er regelen at den som har foreldreansvaret alene, fritt kan flytte med barnet til utlandet. Dersom foreldreansvaret er felles, er det imidlertid en forutsetning at den andre samtykker i utvandringen ved å underskrive flyttemeldingen.

Slik melder du flytting for barnet

Det enkleste er om den ene forelder sender elektronisk flyttemelding kun for barnet, i tillegg til at den andre har barnet med på sin flyttemelding. Da godtar vi det som underskrift fra den andre.

Melding om flytting til utlandet kan ikke leveres elektronisk, men last ned, skriv ut og send inn skjema RF-1400B Flyttemelding (PDF).

Som student kan du velge om du vil fortsette å være folkeregistrert på hjemstedet ditt, eller om du vil registreres på nytt bosted ved studiestedet. Husk at det er din folkeregistrerte adresse som avgjør i hvilken kommune du kan stemme.

NB! Hvis du skal beholde din folkeregistrerte adresse på hjemstedet, må du ha tilknytning dit gjennom foreldre eller ektefelle/barn.

Hvis du er næringsdrivende og næringsadressen og privatadressen er den samme, må du melde fra om den nye adressen både til Folkeregisteret og til Brønnøysundregistrene. Du kan endre næringsadressen din her.

Hvis du flytter til en annen bolig på grunn av jobb, men skal beholde boligen din i hjemkommunen skal du ikke melde flytting hvis:

 • du har felles hjem med ektefelle og/eller barn.
 • eller arbeidsoppholdet skal vare i mindre enn 6 måneder.

Du må melde flytting til adressen du bor på i forbindelse med jobb dersom du er ugift og ikke har felles hjem med egne barn.

Planlegger du å bo på Svalbard i mer enn 6 måneder må du melde flytting til Befolkningsregisteret for Svalbard.

Hvis du skal melde flytting for en person du er hjelpeverge eller har vergemål for, må du fylle ut RF-1400B flyttemelding på papir (PDF), signere og sende til skattekontoret.

Skal du flytte til et sykehjem eller annen institusjon innen helse og omsorg, skal du kun melde flytting hvis du ikke lenger har tilknytning til den tidligere boligen din, eller annet bosted. For eksempel dersom ektefelle bor i boligen, eller den fortsatt står til din disposisjon, skal du stå registrert bosatt på denne adressen.

Dersom ikke leietaker har meldt flytting selv, kan du kontakte Folkeregisteret.

Hvis du har sendt inn flyttemelding til Folkeregisteret og fått beskjed om at du må endre eller legge til opplysninger i flyttemeldingen, må du:

 1. Logge inn i "Meld flytting i Norge".
 2. Finne flyttemeldingen under "Dine aktiviteter".
 3. Her kan du fylle inn informasjon som mangler, rette opp i feil og legge ved vedlegg. 

Logg deg inn i "Meld flytting i Norge" og velg "Signer flyttemelding". Her kan du velge å godkjenne flyttingen eller ikke.

Du har plikt til å melde flytting til Folkeregisteret. Den folkeregistrerte adressen er den offisielle adressen din og har betydning for dine rettigheter og plikter i samfunnet. Den avgjør blant annet i hvilken kommune du kan stemme. Du kan bare ha en folkeregistert adresse, men du kan legge til en postadresse hvis du ønsker at posten fra det offentlige skal sendes dit istedenfor.

Trenger du ytelser fra det offentlige, er det viktig at du er registrert bosatt i den kommunen det gjelder.

Folkeregisteret gir grunnlag for befolkningsstatistikken. Denne statistikken er viktig blant annet for planlegging av barnehager, skoler, boligfelt, kollektivtrafikk, eldretilbud, sykehjemsplasser og andre offentlige tjenester.

Du kan også sende oss flyttemeldingen på papir, men da må du huske å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er id-kort som inneholder fødselsdato, navn, signatur og bilde. Du bør imidlertid ikke sende oss kopi av bankkortet ditt, fordi det inneholder sensitiv informasjon.

Send skjemaet til:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

footer/desktop/standard