Registrering som pendler i Folkeregisteret

Hvis du må ha pendlerbolig, eller du oppholder deg skiftevis på to eller flere bosteder i Norge på grunn av jobb, må du melde flytting til Folkeregisteret.

I forbindelse med flyttemeldingen kan du søke om å bli registrert som pendler.

Du skal være bosatt der du har flest overnattinger

Hovedregelen er at du skal være folkeregistrert bosatt i den boligen du har flest overnattinger. 

Unntak hvis du pendler på grunn av jobb

Det er imidlertid unntak fra dette hvis du på grunn av jobb må reise mellom bolig på arbeidsstedet og bolig på hjemstedet.

Da kan du søke om å bli registrert som pendler i Folkeregisteret. Dette gjør du i flyttemeldingen.

Du må dokumentere arbeidssituasjon, boliger og reiser

Eksempler på dokumentasjon som kan være aktuell:

Viktig informasjon

Arbeidssituasjon
Arbeidsavtale, turnus/vaktplan, avtale om hjemmekontor, osv.
 

Bolig på hjemsted og arbeidssted
Leie-/kjøpekontrakt, takst eller målsatte arkitekttegninger som viser boligenes p-rom, og opplysninger om hvem andre som eventuelt bor i boligen.

Hjemreiser
Foretatte hjemreiser siden flyttetidspunktet, samt plan for hjemreiser de neste 6 måneder (bompasseringer, kjørebok, tog/buss/flybilletter, osv.)
 

Dokumentasjonen laster du opp inne i flyttemeldingen.

Når du ikke lenger pendler

Dersom du er registrert som pendler i Folkeregisteret og pendlerforholdet endrer seg eller opphører, må du sende oss en henvendelse. 

 

Skatt og pendling

Om du er registrert som pendler i Folkeregisteret, avgjør ikke om du regnes som pendler når skatten din beregnes. Hvis du har krav om fradrag for at du pendler, må du legge dette inn i skattemeldingen din.

For mer hjelp til dette, kan du lese mer pendling og reiser til og fra jobb.