Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Skjema RF-1401

Melding om flytting til Norge

Planlegger du å flytte til Norge? Her får du informasjon om hvordan du skal gå frem for å melde flytting til Norge.

Viktig informasjon

Dersom du har tenkt å bo eller oppholde deg i Norge sammenhengende minst 6 måneder er vanligvis kravet at du skal møte opp på et skattekontor innen 8 dager etter innflytting for å melde flytting. Fordi noen av våre kontorer er midlertidig stengt, kan du vente med å melde flytting til et kontor i nærheten av deg, er gjenåpnet.

Oppfyller du vilkårene for å melde flytting til Norge, og du har et særlig behov for å melde flytting nå, kan du unntas fra krav om oppmøte, og sende en melding elektronisk til oss. Du må opplyse om det særlige behovet (for eksempel behov for helsehjelp).

 

For at vi skal kunne gi informasjon som er tilpasset deg, vil du bli bedt om å svare på noen spørsmål.