Gi andre tilgang til dine skatteforhold

Du kan blant annet gi andre tilgang til skattemeldingen, skattekortet og skatteoppgjøret ditt. 

Du velger selv hvem du vil gi tilgang til

Du kan delegere til for eksempel

 • privatpersoner
 • revisorer
 • regnskapskontor
 • rådgivningsfirmaer

Slik gir du tilgang

Hvem vil du gi tilgang til?

Det er viktig at du kun gir tilgang til personer du stoler på. Den som får tilgang vil blant annet kunne endre og levere skattemeldingen på vegne av deg. Tilgangen varer frem til du fjerner den.

 1. Finn frem navn og fødselsnummer til personen du ønsker å gi tilgang
 2. Logg inn og følg instruksjonene: 

Dette gir du tilgang til

Den du gir tilgang til, kan gjøre følgende:

 • Bestille, se og endre skattekort og forskuddsskatt.
 • Bestille og dele opp frikort.
 • Se, endre eller levere skattemeldingen.
 • Søke om utsatt frist for levering av din skattemelding.
 • Sende inn klage og gjøre endringer på dine tidligere skattemeldinger.
 • Endre kontonummer for utbetaling av eventuelle penger til gode.
 • Se skatteoppgjøret.
 • Klage på skatteoppgjøret.
 • Se opplysninger om hvem du skattlegges sammen med.
 • Se, søke eller klage på betaling eller innkreving.
  Se og endre opplysninger om deg som påvirker skatten din. Dette kan for eksempel være opphold i Norge deler av året, arbeidsperioder, kildeskatt på lønn eller pensjon, opplysninger om familieforhold og liknende.

Omfatter ikke betalingsinformasjon og varslinger

Merk at tilgangen ikke omfatter betalingsinformasjon og varslinger knyttet til krav og betaling av skatt. Du må legge inn personen som skal ha tilgang til dokumenter om betaling og innkreving av skatt som ny mottaker i Altinn. Hvis du mottar dokumenter fra Skatteetaten på papir, kan du kontakte oss, så sender vi dokumentene direkte til personen du har gitt tilgang.

Du kan gi din profesjonelle rådgiver tilgang på samme måte som for privatpersoner, men du kan også gjøre det via Altinn. I Altinn kan du enten gi tilgang direkte til rådgiveren eller til virksomheten rådgiveren jobber i. Hør med rådgiveren din hva han eller hun foretrekker.

 1. Logg inn i Altinn og velg "Profil" i hovedmenyen på toppen.
 2. Velg "Andre med rettigheter til skjema og tjenester".
 3. Velg "Legg til ny person eller virksomhet".
 4. Legg inn fødselsnummer og etternavn, eller organisasjonsnummer og navn.
 5. Klikk på «Har også disse rollene».
 6. Klikk på «+Legg til ny rolle».
 7. Finn og klikk på «Skatteforhold for privatpersoner» i listen.
 8. Klikk så på "Ferdig".

Se også hjelp og veiledning på altinn.no. Kontakt Altinn dersom du står fast eller har spørsmål.

Gjelder med en gang

Den som får delegert en rettighet, mottar en e-post om dette.

Delegeringen gjelder fra og med den datoen du gir tilgang og frem til du fjerner tilgangen.