Mine inntekter og arbeidsforhold

Her ser du hvilke opplysninger arbeidsgiveren din har sendt oss. 

Arbeidsgivere, pensjonsutbetalere og andre sender hver måned opplysninger om dine inntekter og arbeidsforhold til NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten.

Opplysningene sendes i en a-melding. Hver gang de sender en ny a-melding blir informasjonen i denne tjenesten oppdatert.

Er opplysningene feil?

Oppdager du feil, må du kontakte arbeidsgiveren din eller den som har sendt opplysningene. Det er bare de som har rapportert opplysningene som kan rette dem.

Mer om tjenesten

Alle kan bruke denne tjenesten for å hente opplysninger om seg selv.

Tjenesten krever innlogging.

  • Skatteetaten bruker opplysning om inntekt til å beregne skatten din, som grunnlag for skattemeldingen og skatteoppgjøret ditt.
  • NAV bruker opplysning om inntekt og arbeidsforhold blant annet til å beregne ytelser.
  • SSB bruker opplysningene til å lage blant annet sysselsettings- og lønnsstatistikk.