Andre kjøretøy i skattemeldingen

Kjøretøy som for eksempel bobiler, motorsykler, mopeder og snøscooterere, verdsettes med utgangspunkt i kjøretøyets listepris som ny hos hovedimportør/forhandler.

Dine kjøretøy står vanligvis oppført i skattemeldingen din. Du må sjekke at det som står der er riktig.

Slik gjør du det

1. Kontakt hovedimportør/forhandler for å få listepris på ditt kjøretøy (motorsykkel, moped, snøscooter og så videre) hvis du ikke vet det.

2. Regn ut verdi basert på første registreringsår og prosent av listepris som ny.

Første registreringsår Verdi av listepris som ny
2020 75 %
2019 65 %
2018 55 %
2017 45 %
2016 40 %
2015 30 %
2014 20 %
2005 - 2013 15 %
1991 - 2004 1 000 kroner

Veterankjøretøy, altså kjøretøy som er 30 år eller eldre, verdsettes til antatt salgsverdi.

3. Hvis informasjonen mangler eller er feil, retter du det.