Andre kjøretøy i skattemeldingen

Kjøretøy som for eksempel bobiler, motorsykler, mopeder og snøscooterere, verdsettes med utgangspunkt i kjøretøyets listepris som ny hos hovedimportør/forhandler.

Dine kjøretøy står vanligvis oppført i skattemeldingen din. Du må sjekke at det som står der er riktig.

Slik gjør du det

1. Kontakt hovedimportør/forhandler for å få listepris på ditt kjøretøy (motorsykkel, moped, snøscooter og så videre) hvis du ikke vet det.

2. Regn ut verdi basert på første registreringsår og prosent av listepris som ny.

Første registreringsår Verdi av listepris som ny
2019 75 %
2018 65 %
2017 55 %
2016 45 %
2015 40 %
2014 30 %
2013 20 %
2002 - 2012 15 %
1989- 2001 1 000 kroner

Veterankjøretøy, altså kjøretøy som er 30 år eller eldre, verdsettes til antatt salgsverdi.

3. Hvis informasjonen mangler eller er feil, retter du det.