Forklaring av ord og begreper om formuesverdi

Her får du en forklaring på hva de mest brukte ord og begreper betyr når vi beskriver formuesverdi på primær- og sekundærbolig. 

 • Boligverdi

  Skatteetatens beregnede markedsverdi av boligeiendom, som fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris beregnet av Statistisk sentralbyrå (SSB) multiplisert med boligens areal (P-rom).

 • Beregnet markedsverdi for bolig

  Beregnet markedsverdi vil utgjøre enten en verdi basert på statistikk fra SSB (boligverdi) eller en verdi basert på dokumentert markedsverdi (i de tilfeller der eier av eiendommen har krevd formuesverdien nedsatt).

 • Formuesverdi 

  Formuesverdi er en gitt prosentandel av beregnet markedsverdi. Formuesverdien er den verdien som blir lagt til grunn for beregning av formuesskatt.
  For inntektsårene 2023 og 2024 settes formuesverdien av primærbolig til 25 prosent. Prosentandelen skal likevel være 70 prosent for den del av den beregnede eller dokumenterte markedsverdien som overstiger 10 000 000 kroner. For sekundærbolig settes formuesverdien til 100 prosent av markedsverdien.

 • Primærrom (p-rom) 

  Primærrom er alt som kan defineres som oppholdsrom i boligen, for eksempel: 
  • Vindfang, entre, trapperom
  • Stue, kjellerstue, peisestue, TV-stue, loftstue
  • Kjøkken
  • Bad, dusjrom, toalettrom, vaskerom
  • Soverom 
  • Arbeidsrom (hjemmekontor, pc-rom, medierom, bibliotek)
  • Allrom, omkledningsrom, garderobe og lekerom
  • Trimrom (må ha fastmontert utstyr, for eksempel ribbevegger)
  • Innredet hobbyrom (vevstue og lignende)
  • Innredet gang mellom p-rom
  • Trapp mellom p-rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over.

Se hvordan du måler opp et p-rom

 • Sekundærrom (s-rom) 

  Sekundærrom er det resterende arealet som ikke inngår i boligens primærrom (p-rom), for eksempel:  
  • Garasje
  • Fyrrom, søppelrom, teknisk rom
  • Matkjeller, potetkjeller, uinnredet kjellerrom
  • Boder, oppbevaringsrom, lagerrom, kott
  • Uinnredet loft
  • Gang mellom s-rom
  • Trapp mellom s-rom 
 • Boareal (boa) 

  Boareal er arealet i boligens hoveddel, det vil si de samme rommene som ovenfor er nevnt som p-rom.  Har du ikke opplysninger om p-rom, kan du oppgi boa. Andre deler av boligen kan også anses som boa avhengig av materialbruken i rommene, typisk boder med tapet og parkett. Ofte utgjør p-rom og boa tilnærmet samme areal.

 • Boligtype

  • Enebolig 

   Enebolig er et boligbygg beregnet for en husholdning, for eksempel frittstående hus og villaer.

  • Småhus 

   Småhus er boliger som er fysisk bundet sammen ved at det er minst en felles vegg, eventuelt felles gulv/tak med naboboligen. Dette vil typisk være rekkehus og tomannsboliger. Eneboliger i rekke/kjede regnes også som småhus.

  • Leilighet 

   Leilighet er en boenhet i en bygning med minst to etasjer, tre boenheter og felles inngang. Dette vil typisk være blokkleiligheter og terrasseleiligheter

 • Byggeår 

  Byggeår er det året boligen ble ferdigstilt. Rehabilitering, oppussing og påbygning endrer ikke byggeåret.

 • Formuesskatt 

  Formuesskatt er skatt som beregnes av din nettoformue.