Skattebegrensning ved liten skatteevne

Dette er aktuelt for deg som ufrivillig lever på svært lave inntekter over flere år. Skattebegrensning gis til svært få, og bare til de som varig er ute av stand til å forsørge seg selv. 

For å få skattebegrensning i inntektsåret 2023 kreves det at du hadde rett på skattebegrensning ved liten skatteevne i alle årene fra og med 2017 og til nå.
 
Tidsfristen for å endre 2017 gikk ut 31.12.2022 og det er ikke mulig å få skattebegrensning for dette året. For de som ikke har søkt for 2017 tidligere er det ikke mulig å komme inn i ordningen.
 

Det er ingen nedre inntektsgrense som gir rett til skattebegrensning. Skattebegrensning ved liten skatteevne er en behovsprøvd unntaksregel. Om du oppfyller vilkårene, må vurderes på nytt fra år til år. Det er ikke sikkert at du oppfyller vilkårene i år, selv om du har fått skattebegrensning tidligere. Ordningen er ikke for deg med midlertidig lav inntekt (ca. 1-3 år).

Kan jeg få skattebegrensning?

Ved å svare på noen spørsmål får du svar på

  • om du kan søke
  • hvordan du søker

Før du starter må du sjekke:

  • hvor mye du hadde utbetalt per måned
  • hvor mye eventuell ektefelle eller partner hadde utbetalt per måned

Du må svare på maksimalt 9 spørsmål: