Skatt på etterbetalinger av pensjon og ytelser fra NAV

Skatt på etterbetaling av pensjon, uføretrygd eller andre ytelser fra NAV, samt pensjon fra andre pensjonsutbetalere, skal for inneværende år alltid trekkes etter den prosentsatsen som står i ditt skattekort.

Skatt på etterbetalinger og etteroppgjør for tidligere år for pensjon, uføreytelser og andre skattepliktige trygdeytelser, har andre prosentsatser. 

Etterbetalinger for inneværende år

For etterbetalinger som gjelder for tidligere perioder i år, trekkes skatt etter prosenten som står i skattekortet ditt.

Dette gjelder både når du har et tabellkort og når du har et prosentkort.

Etterbetalinger og etteroppgjør for tidligere år

Hvis du får etterbetalt penger for et tidligere år, skal NAV og andre som utbetaler pensjon, uføreytelser eller andre ytelser som skattlegges etter reglene for lønnsinntekt, trekke skatt etter disse satsene:

  • 44 prosent for etteroppgjør av ytelser fra folketrygden som skattlegges etter reglene for lønnsinntekt og for uføreytelser fra andre ordninger. Dette gjelder f.eks uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og sykepenger. For de som er bosatt i og skatter til tiltakssonen i Troms og Finnmark er det 40 prosent.
  • 32 prosent for pensjoner og supplerende stønad. For de som skatter til tiltakssonen i Troms og Finnmark er det 28 prosent.
  • 15 prosent for brukere som er pliktig til å betale kildeskatt, dette gjelder pensjoner og uføretrygd.
  • Svalbardskatt trekkes med 13,1 prosent for pensjonsytelser og 16,2 prosent for uføretrygd og ytelser som er i stedet for arbeidsinntekt.

Hvis dette gjør at du betaler for mye skatt til sammen i år, vil du få penger igjen på skatteoppgjøret neste år.