Post 1.2.0

1.2 Opphold i Norge

Gjelder for inntektsåret 2019

Denne posten vises for de som bare har vært skattepliktig til Norge en del av året eller de som er begrenset skattepliktig til Norge. Har du posten i skattemeldingen din, må du sjekke at antall tolvdeler som er forhåndsutfylt er riktig. Antall tolvdeler har betydning for størrelsen på blant annet minstefradraget, personfradraget og trinnskatten din.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som

  • har vært skattepliktig som bosatt i Norge etter norsk intern rett bare en del av året fordi skatteplikten inntrådte eller opphørte i løpet av året
  • eller dersom du er begrenset skattepliktig til Norge

Når blir du skattepliktig i Norge?

Omfanget av skatteplikten er avhengig av hvor lenge du oppholder deg i Norge i en 12-månedersperiode eller en 36-månedersperiode. Dette bestemmer hvilke fradrag du har krav på og hvor mye skatt du skal betale. 

Du er begrenset skattepliktig i Norge hvis du er i Norge i en eller flere perioder som ikke overstiger

  • 183 dager i løpet av 12 måneder
  • eller 270 dager i løpet av 36 måneder.

Alle hele eller deler av kalenderdøgn med opphold i Norge tas med i beregningen av antall dager.

Du blir skattepliktig som bosatt i Norge hvis du oppholder deg i Norge i mer enn

  • 183 dager i løpet av 12 måneder
  • eller mer enn 270 dager i løpet av 36 måneder.

Du blir skattepliktig som bosatt fra det inntektsåret oppholdet overstiger 183 eller 270 dager over en periode på henholdsvis 12 eller 36 måneder.

Mer om skatteplikt som bosatt

Det er bare om du tar fast opphold i utlandet at du kan anses som skattemessig utflyttet fra Norge. Midlertidig opphold i utlandet opphever ikke det skattemessige bosted i Norge.

For at ditt skattemessige bosted i Norge skal opphøre ved utflytting må du kunne vise:

  • at du har tatt fast opphold i utlandet
  • at du ikke har oppholdt deg i Norge i en eller flere perioder som overstiger 61 dager i inntektsåret
  • at du eller dine nærstående (ektefelle, samboer, barn) ikke disponerer bolig i Norge

Har du bodd mindre enn 10 år i Norge før det inntektsåret du tar fast opphold i utlandet, opphører ditt skattemessige bosted i Norge i det inntektsår alle disse 3 vilkårene er oppfylt.

Har du bodd i Norge i til sammen 10 år eller mer før det inntektsåret du tar fast opphold i utlandet, kan det skattemessige bosted i Norge først opphøre etter utløpet av det tredje inntektsåret etter det året du tok fast opphold i utlandet.

Mer om opphør av skattemessig bosted

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt ferdig utfylt, så sjekk at alt er riktig.

Hvis det er feil, oppgir du riktig antall tolvdeler.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.