Viktig informasjon

Hjelpen på denne siden gjelder de få som fremdeles må levere skattemeldingen i gammelt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldingen er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldingen er inndelt i temaer. Den har egne hjelpesider. Se vår oversikt med hjelp til temaer i skattemeldingen.

1.5 Opplysninger om personlige forhold

Postene under "1.5 Opplysninger om personlige forhold" gjelder for eksempel opplysninger om dine personlig forhold som mottatt arv/gave, utbetalt skattefrie spillegevinster, innskudd på boligsparingskonto for ungdom (BSU), ubenyttet godtgjørelsesfradrag på aksjeutbytte for tidligere år, ønsket målform og så videre.