1.5 Opplysninger om personlige forhold

Postene under "1.5 Opplysninger om personlige forhold" gjelder for eksempel opplysninger om dine personlig forhold som mottatt arv/gave, utbetalt skattefrie spillegevinster, innskudd på boligsparingskonto for ungdom (BSU), ubenyttet godtgjørelsesfradrag på aksjeutbytte for tidligere år, ønsket målform og så videre.