Post 1.5.12

1.5.12 Skattebegrensning ved liten skatteevne

Gjelder for inntektsåret 2020

Denne posten er aktuell for deg som ufrivillig lever på svært lave inntekter over flere år. Skattebegrensning gis til svært få, og bare til de som varig er ute av stand til å forsørge seg selv.

Det er ingen nedre inntektsgrense som gir rett til skattebegrensning. Skattebegrensning ved liten skatteevne er en behovsprøvd unntaksregel. Om du oppfyller vilkårene, må vurderes på nytt fra år til år. Det er ikke sikkert at du oppfyller vilkårene i år, selv om du har fått skattebegrensning tidligere.

Ordningen er ikke for deg med midlertidig lav inntekt (ca. 1-3 år).

 

Kan jeg få skattebegrensning?

Ved å svare på noen spørsmål får du svar på

  • om du kan søke
  • hvordan du søker

Før du starter må du sjekke:

  • hvor mye du hadde utbetalt per måned
  • hvor mye eventuell ektefelle eller partner hadde utbetalt per måned

Du må svare på maksimalt 9 spørsmål:

Nytt i år

For å få skattebegrensning i inntektsåret 2020 kreves det at du hadde rett på skattebegrensning i både 2018 og 2019