Viktig informasjon

Hjelpen på denne siden gjelder de få som fremdeles må levere skattemeldingen i gammelt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldingen er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldingen er inndelt i temaer. Den har egne hjelpesider. Se vår oversikt med hjelp til temaer i skattemeldingen.

Post 1.5.2

1.5.2 Skattefrie spillegevinster

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldingen i Altinn. Gjelder for inntektsåret 2022.

I denne posten fører du opp skattefrie spillegevinster eller gevinst fra tiltak arrangert av massemedia på 100 000 kroner eller mer. Skattefritaket for gevinster ved spill og konkurranser gjelder ikke når gevinsten regnes som betaling for arbeid eller virksomhet.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har hatt skattefrie gevinster.

Gevinster fra følgende spill og trekninger er skattefrie:

  • spill arrangert av Norsk Tipping AS, for eksempel Lotto, Viking Lotto, Tipping og Oddsen.
  • totalisatorspill omfattet av totalisatorloven (Rikstoto).
  • utlodning etter lotteriloven, bl.a. Quicklotteri og bingospill.
  • pengespill og lotterier i et annet EØS-land som tilsvarer spill eller lotterier som lovlig tilbys i Norge, og som er underlagt offentlig tilsyn og kontroll i hjemlandet.
  • offentlig tilgjengelige tiltak arrangert av massemedier.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen i Altinn?

Gevinster som er på 100 000 kroner eller mer fører du i posten.

Er gevinsten skattepliktig fører du gevinsten i post 3.1.12 og utgifter direkte knyttet til den skattepliktige gevinsten kan du føre fradrag for i post 3.3.7. 

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Hvis vi spør etter dokumentasjon, må du kunne dokumentere dine samlede skattefrie lotterigevinster på 100 000 kroner eller mer med bekreftelse fra den som har utlevert gevinsten.