1.6 Beregnet personinntekt fra foretak

Postene under "1.6 Beregnet personinntekt fra foretak" gjelder positiv beregnet personinntekt fra næringsvirksomhet og utbetalt sykepenger til næringsdrivende. Personinntekten går fram av skjema "RF-1224 Personinntekt", "RF-1219 Gevinst- og tapskonto" og/eller "RF-1084 Avskriving". Ved elektronisk levering av de skjemaene vil personinntekt overføres automatisk til korrekt post.