Post 1.6.1

1.6.1 Positivt beregnet personinntekt - fiske og familiebarnehage i eget hjem

Gjelder for inntektsåret 2019

I denne posten fører du opp beregnet personinntekt fra næring innen "Fiske" og "familiebarnehage i eget hjem" oppgitt i skjema RF-1224. Beløpet kan også komme fra post 119 i RF-1213 Fiske.

I tillegg fører du opp beregnet personinntekt fra mottatt lott fra fiske og fangst oppgitt i skjema RF-1213. Beregnet personinntekt på resterende inntektsføring ved opphør av næring innen "fiske" og "familiebarnehage i eget hjem" fra skjemaene RF-1219 og RF-1084 føres også i denne posten.

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder alle som

  • driver næring som fisker og som har beregnet personinntekt.
  • driver næring som fisker og som har beregnet personinntekt som fordeles mellom ektefeller.
  • har mottatt lott fra fiske eller drevet med fiske eller fangst på havet eller langs kysten.
  • driver familiebarnehage eller dagmamma i eget hjem og som har beregnet personinntekt.
  • driver familiebarnehage i eget hjem og som har beregnet personinntekt som fordeles mellom ektefeller.
  • har opphørt næring innen fiske eller familiebarnehage og har en gevinst som beskattes over flere år med bruk av "RF-1219 Gevinst og tapskonto".
  • har opphørt næring innen fiske eller familiebarnehage og har en negativ saldo i "RF-1084 Avskrivning" i saldogruppene a, c, d og/eller j, som inntektsfører med en prosentandel tilsvarende maksimal avskrivningssats hvert år.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I posten fører du summen fra post 1.35 i skjema RF-1224 Personinntektsskjema.

Når du leverer elektronisk, vil summen i post 1.6.1 overføres automatisk fra skjema RF-1224.

Fordele mellom ektefeller

Personinntekt skal fordeles mellom ektefeller utfra arbeidsinnsats. Post 1.10 må da fylles ut for begge ektefellene. Dersom ektefellene driver forskjellige virksomheter som ikke kan bruke samme skjema, må hver ektefelle levere hvert sitt skjema (RF-1224).

Har du opphørt næring og har en gevinst som skal beskattes fører du summen fra post 15b i skjema RF-1219. Når du leverer elektronisk, vil summen i post 1.6.1 overføres automatisk fra skjema RF-1219.

Har du opphørt næring og har en negativ saldo fører du summen fra post 110 i skjema RF-1084. Når du leverer elektronisk, vil summen i post 1.6.1 overføres automatisk fra skjema RF-1084.

I posten fører du summen fra post 119 i skjema RF-1213. Når du leverer elektronisk, vil summen i post 1.6.1 overføres automatisk fra skjema RF-1213.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.