Viktig informasjon

Hjelpen på denne siden gjelder de få som fremdeles må levere skattemeldingen i gammelt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldingen er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldingen er inndelt i temaer. Den har egne hjelpesider. Se vår oversikt med hjelp til temaer i skattemeldingen.

Post 2.1.5

2.1.5 Annen arbeidsinntekt

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldingen i Altinn. Gjelder for inntektsåret 2021

I denne posten fører du skattepliktig inntekt av arbeid som ikke er næringsinntekt, for eksempel salgsinntekter eller arbeidsvederlag fra håndverks- og husflidsarbeid i hjemmet eller salg av hage- og naturprodukter.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har mottatt inntekt av arbeid og

  • ikke er næringsdrivende
  • ikke er lønnsmottaker for det arbeidet

Noen inntekter har beløpsgrenser for skatteplikten. Les mer om skattefrie småjobber.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen i Altinn?

Dersom du har hatt utgifter som har påløpt i forbindelse med arbeidet, for eksempel materialer, trekker du det fra arbeidsinntekten før du fører den resterende inntekten i posten.

Hvis du har salgsinntekter fra hage- og naturprodukter (bær, sopp, fisk mv) fører du inntekten minus 4 000 kroner i posten i steden for å trekke fra utgifter.

Er aktiviteten næringsvirksomhet, og inntekten uten noen fradrag (brutto) er under 50 000 kroner, skal driftsinntekter og – utgifter føres i post 2.7.6.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.