Post 2.1.8

2.1.8 Uføretrygd fra folketrygden

Gjelder for inntektsåret 2020

Denne posten viser hva du har fått i uføretrygd fra folketrygden. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har mottatt uføretrygd fra folketrygden.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt utfylt med det du har mottatt i uføretrygd. Summen baserer seg på hva som har blitt rapportert inn fra NAV, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot skal stå i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du får fra NAV.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte NAV slik at sammenstillingen og rapporteringen av uføretrygden blir riktig.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Dersom du endrer, sletter eller tilføyer informasjon om uføretrygd, må du kunne dokumentere dette med sammenstilling av inntektser, fradrag og skattetrekk fra NAV hvis vi spør.