Viktig informasjon

Hjelpen på denne siden gjelder de få som fremdeles må levere skattemeldingen i gammelt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldingen er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldingen er inndelt i temaer. Den har egne hjelpesider. Se vår oversikt med hjelp til temaer i skattemeldingen.

Post 2.2.3

2.2.3 Pensjon fra annen EØS-stat som tilsvarer alderspensjon fra folketrygden og avtalefestet pensjon (AFP) i Norge

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldingen i Altinn. Gjelder for inntektsåret 2021

I denne posten fører du inn det du har mottatt i utenlandsk pensjon som tilsvarer norsk alderspensjon eller avtalefestet pensjon (AFP) fra annen EØS-stat.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har mottatt pensjon fra annen EØS-stat som tilsvarer alderspensjon fra folketrygden og avtalefestet pensjon (AFP) som er skattepliktig i Norge. Med tilsvarende pensjon menes pensjon fra allmenn og pliktig pensjonsordning som omfatter alle innbyggere i landet. Er du mottaker av en slik tilsvarende pensjon fra annen EØS-stat, kan du kreve skattefradrag for pensjonsinntekt på dette grunnlag.

Pensjon fra annen EØS-stat som ikke oppfyller vilkårene for skattefradrag for pensjonsinntekt, fører du i post 2.2.2.

Mottar du pensjon fra land utenfor EØS, fører du også den pensjonen i post 2.2.2. Får du uføreytelser fra utlandet, fører du disse i post 2.1.9.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen i Altinn?


Du må oppgi inntekten i utlandet i post 2.2.3. Dette gjelder selv om du allerede har betalt skatt på den utenlandske pensjonen i utbetalingslandet.

Når posten ikke er fylt ut med en sum

I post 2.2.3 fører du:

  • type pensjon
  • tidsrom
  • pensjonsgrad
  • hvilket land den utbetales fra og beløp i norske kroner, inklusiv eventuelt skattetrekk. Ved løpende utbetalinger bruker du gjennomsnittskursen for hele året og ved enkelte utbetalinger benytter du kursen for utbetalingsdagen. Bruk kursen fra Norges Bank

 

Har du betalt skatt på pensjonen i utlandet, kan du kreve fradrag i norsk skatt. Du må da huke av "Ja" i post 1.5.6 for kreditfradrag. Skjema "RF-1147 Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag" skal fylles ut og leveres sammen med skattemeldingen. Leverer du elektronisk vil dette skjema bli tilgjengelig når du svarer "Ja" i posten.

Fikk du etterbetaling av utenlandske pensjoner, fører du hele beløpet i post 2.2.3, men spesifiser i vedlegg  hvilke år etterbetaling gjelder (gjerne med utbetalingsvedtaket).

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Dersom du endrer, sletter eller tilføyer informasjon om utenlandsk pensjon må du kunne dokumentere dette med sammenstilling fra den som har utbetalt ytelsen/pensjonen hvis vi spør.

Hvis vi spør må du også kunne dokumentere at pensjonen fra utlandet er utbetalt fra allmenn og pliktig pensjonsordning som omfatter alle innbyggerne i landet.

Krever du kreditfradrag må fastsatt og betalt skatt i det andre landet kunne dokumenteres dersom vi spør.