Post 2.6.3

2.6.3 Barnepensjon

Gjelder for inntektsåret 2020

Barn som har mistet en eller begge foreldrene kan få barnepensjon fra NAV eller forsikringsselskap. Hvis du har barn som er 16 år eller yngre og hun/han har fått skattepliktig barnepensjon, skal inntekten tas med i din skattemelding.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har barn som er 16 år eller yngre i inntektsåret og barnet har fått barnepensjon enten gjennom folketrygden, tjenestepensjon eller individuell pensjonsavtaleordning (IPA/ gammel IPS)

Når barnepensjon tas med i din skattemelding, må eventuelt skattetrekk på pensjonen tas med i ditt skatteoppgjør. Overføring av skattetrekket til deg som foreldre gjøres normalt av Skatteetaten, men det er viktig at du sjekker at dette er med i ditt skatteoppgjør. Eventuelt skattetrekk på pensjon går fram av sammenstillingen fra NAV eller forsikringsselskap.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt fylt inn med summen av det barnet har mottatt i barnepensjon. Summen baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av NAV eller forsikringsselskap, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot skal stå i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du får fra NAV og/eller forsikringsselskapet. Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen.

Du bør også ta kontakt med NAV og/eller forsikringsselskap for at sammenstillingen og rapporteringen skal bli riktig.

Du skal ikke gjøre noe i barnets skattemelding når barnet skattlegges sammen med deg.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Dersom du endrer, sletter eller tilføyer informasjon om barnepensjon, må du kunne dokumentere dette med sammenstillingen fra NAV eller forsikringsselskapet.