2.7 Næringsinntekter

Postene under "2.7 Næringsinntekter" er inntektsposter som gjelder beregnet overskudd fra næringsvirksomhet, både enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting. Skattepliktig næringsinntekt går fram av skjema "RF-1175 Næringsoppgave 1", "RF-1176 Næringsoppgave 2" og/eller "RF-1224 Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting".