Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Post 2.7.6

2.7.6 Inntekt fra annen næring (RF-1175 eller RF-1242)

Gjelder for inntektsåret 2019

I denne posten fører du opp beregnet næringsinntekt, oppgitt ved forenklet rapportering, næringsrapport skatt, skjema "RF-1175 Næringsoppgave 1", "RF-1167 Næringsoppgave 2" eller skjema "RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstner".

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som driver enkeltpersonsforetak innen kategorien "Annen næring" og som har et beregnet overskudd

Annen næring er all næring utenom skiferproduksjon i Nord-Troms eller Finnmark, skogbruk, jordbruk, gartneri, pelsdyr, og/eller fiske/fangst.

Posten gjelder også billedkunstnere som ikke er fullt regnskapspliktige og som har et beregnet overskudd i skjema RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstner.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Er du fritatt fra å levere næringsoppgave overføres positivt driftsresultat fra "Veiviser for driftsinntekter og driftskostnader" til denne posten i skattemeldingen.

I post 2.7.6 fører du summen av kategorien annen næring fra post 0402 kolonne E i skjema RF-1175 eller RF-1167. Når du leverer elektronisk vil summen i post 2.7.6 overføres automatisk fra RF-1175 eller RF-1167 skjema.

Fordele mellom ektefeller

Fordeles næringsinntekt mellom ektefeller, fører du som er hovedutøver summen av kategorien annen næring i post 0402 kolonne F i skjema RF-1175 eller RF-1167, til post 2.7.6. Hovedutøver er du som leverer næringsoppgaven i ditt navn.

Du som ikke er hovedutøver fører summen av kategorien annen næring i post 0402 kolonne G i skjema RF-1175 eller RF-1167, til post 2.7.6 i din skattemelding. Næringsinntekt skal som hovedregel fordeles ut fra arbeidsinnsats. Når du leverer elektronisk vil summen i post 2.7.6 overføres automatisk fra RF-1175 eller RF-1167 skjema.

I post 2.7.6 fører du summen fra post 2.90 i skjema RF-1242. Når du leverer elektronisk vil summen i post 2.7.6 overføres automatisk fra RF-1242 skjema.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.