Vi oppdaterer beskrivelsen av postene i skattemeldingen nå

All veiledning om skattemeldingen for inntektsåret 2018 vil være oppdatert i god tid før du mottar skattemeldingen 4. april 2019.

Del 3

Poster i skattemeldingens del 3

Skriv inn post eller emne

footer/desktop/standard