Vi oppdaterer beskrivelsen av postene i skattemeldingen nå

All veiledning om skattemeldingen for inntektsåret 2018 vil være oppdatert i god tid før du mottar skattemeldingen 4. april 2019.

Post 3.1.12

3.1.12 Annen inntekt

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du inntekter som ikke dekkes av de andre postene. Noen av inntektene kan være rapportert inn og fylt ut i skattemeldingen, mens andre inntekter må du fylle inn selv. Husk å sjekke at alt er riktig.

Gjelder posten meg?

All inntekt som er skattepliktig til Norge og som ikke føres i andre poster, føres her. Denne posten dekker mange forskjelllige områder som skal skattelegges som inntekt. De mest vanlige er:

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Beløpet er utfylt

De fleste inntektene vil være utfylt i posten da de har blitt rapportert inn av tredjepart (kreditinstitusjon, forsikringsselskap, arbeidsgiver osv.), så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du får fra tredjepart i januar.

Hvis beløp er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte tredjepart for at årsoppgaven skal bli riktig.

Beløpet er ikke utfylt

Hvis beløpet ikke er utfylt, må du oppgi inntekten.

Dersom inntekten fremkommer ved utfylling av et RF-skjema vil beløpet som skal føres i posten fremkomme av skjemaet. Ved elektronisk innlevering vil beløpet automatisk bli ført i posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard