Viktig informasjon

Hjelpen på denne siden gjelder de få som fremdeles må levere skattemeldingen i gammelt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldingen er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldingen er inndelt i temaer. Den har egne hjelpesider. Se vår oversikt med hjelp til temaer i skattemeldingen.

Post 3.1.12

3.1.12 Annen inntekt

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldingen i Altinn. Gjelder for inntektsåret 2022.

I denne posten fører du inntekter som ikke dekkes av de andre postene. Noen av inntektene kan være rapportert inn og fylt ut i skattemeldingen, mens andre inntekter må du fylle inn selv. Husk å sjekke at alt er riktig.

Gjelder posten meg?

All inntekt som er skattepliktig til Norge og som ikke føres i andre poster, føres her. Denne posten dekker mange forskjelllige områder som skal skattelegges som inntekt. De mest vanlige er:

 • Gevinst ved salg av andel i norsk kontrollerte utenlandske selskap mv i lavskatteland – NOKUS (RF-1246 Deltakeren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS).
 • Inntekt fra gevinst og tapskonto (RF-1219 Gevinst- og tapskonto).
 • Inntektsføring fra negativ saldo (RF-1084 Avskrivning).
 • Tilbakeførte renter.
 • Retur av premie fra individuell pensjonssparing.
 • Gevinst ved salg av andel i deltakerliknet selskap (RF-1221 Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerliknet selskap).
 • Andel av felles gevinst ved salg av andel i deltakerliknet selskap.
 • Fortsettelsesforsikring.
 • Annen inntekt som går fram av årlig sammenstilling fra arbeidsgiver, for eksempel fordel ved fri bruk av andres eiendeler i arbeidsforholdet.
 • Fordel ved fri bruk av andres eiendeler som ikke er i arbeidsforhold.
 • Skattepliktig gevinst, finnerlønn og belønning for nyhetstips til aviser.
 • Mining/Proof of stake ifm. krypto/virtuell valuta så lenge omfanget ikke blir vurdert som næring.
 • Renter på for sent betalt lønn, pensjon, feriepenger osv.
 • Valutagevinster.
 • Arbeid på eget bygg.
 • Festeavgift for den som eier festetomten og får inntekt.
 • Godtgjørelse for andres bruk av din opphavsrett til åndsverk

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen i Altinn?

Beløpet er utfylt

De fleste inntektene vil være utfylt i posten da de har blitt rapportert inn av tredjepart (kredittinstitusjon, forsikringsselskap, arbeidsgiver osv.), så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du får fra tredjepart i januar.

Hvis beløp er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte tredjepart for at årsoppgaven skal bli riktig.

Beløpet er ikke utfylt

Hvis beløpet ikke er utfylt, må du oppgi inntekten.

Dersom inntekten fremkommer ved utfylling av et RF-skjema, vil beløpet som skal føres i posten fremkomme av skjemaet. Ved elektronisk innlevering vil beløpet automatisk bli ført i posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.