Post 3.1.13

3.1.13 Gevinst andre finansprodukter

Gjelder for inntektsåret 2017

Denne posten skal være forhåndsutfylt for følgende finansielle instrumenter: ETN-er (Exchange Traded Notes), warrants og/eller valutalån, handlet gjennom Oslo Børs/ Verdipapirsentralen (VPS) eller gjennom andre rapporteringspliktige finansinstitusjoner.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har:

  • gevinster i ETN-er, valutalån og/eller warrants som er handlet gjennom Oslo Børs/Verdipapirsentralen (VPS) eller andre rapporteringspliktige finansinstitusjoner.
  • gevinster i ETN-er, valutalån og/eller warrants som er handlet utenfor Oslo Børs/Verdipapirsentralen (VPS) (enten i Norge eller utlandet) eller gjennom andre rapporteringspliktige finansinstitusjoner.

Der gevinst ikke er forhåndsutfylt må du selv føre opp gevinsten i denne posten.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt forhåndsutfylt og baserer seg på hva som har blitt innrapportert fra VPS/banken(e), så sjekk at alt er korrekt. Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du mottar fra Verdipapirsentralen (VPS) eller banken(e) i januar.

Hvis beløpet er feil, må du selv endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte finansinstitusjonen(e) du har handlet gjennom for at årsoppgaven skal bli korrekt.

Dersom posten ikke er forhåndsutfylt, mangler informasjon eller inneholder feil beløp må du føre opp produktnavn (evnt. annen relevant informasjon) og gevinst. Dersom posten gjelder valutalån må du også føre opp bankens navn.

Du må også føre opp årsak til hvorfor du endrer posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard