Post 3.1.14

3.1.14 Skattepliktig avkastning eller kundeutbytte

Gjelder for inntektsåret 2020

Denne posten er forhåndsutfylt og viser hva du har mottatt i skattepliktig avkastning eller kundeutbytte, for eksempel fra Gjensidige.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt utfylt med utbytte eller avkastning. Summene baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av leverandør(ene), så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du får fra leverandøren i januar.

Hvis beløpet er feil, må du selv endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte leverandøren for at årsoppgaven skal bli riktig.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.