Post 3.1.2

3.1.2 Andre renteinntekter

Gjelder for inntektsåret 2019

Har du renteinntekter på penger du har lånt til for eksempel venner og familie, eller renteinntekter fra blant annet livsforsikring, skadeforsikring og av for sent utbetalt lønn/pensjon, må du både sjekke summen i denne posten og eventuelt føre opp det som mangler.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har:

  • utestående lån eller fordring til personer eller selskap og har mottatt renteinntekter.
  • mottatt renter på for sent utbetalt lønn og/eller pensjon.
  • renteinntekter fra obligasjoner
  • renteinntekter fra verdipapirfond

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Se hvordan du legger du til renteinntekter og utlånte penger.

Om du får renter på lånet avhenger av kontrakten du har med vedkommende. Hvis du får renter, fører du det opp i denne posten, sammen med navnet på den/de du har lånt penger til.

Har du gitt et privat lån til noen, må du føre opp lånet i post 4.1.6. Der fører du summen du har lånt ut per 31. desember, navnet på den som du har lånt pengene til. Dette må du gjøre hvert år i skattemeldingen.

Gi beskjed til den som har lånt penger om at vedkommende også må huske å føre opp lånet i post 4.8.1 i sin skattemelding.

Private utlån er en del av formuen din. Du har penger utestående. På samme måte vil et lån du selv har hos en privatperson være gjeld som reduserer formuen din.

Disse er normalt forhåndsutfylt med det som er rapportert av arbeidsgiver, så sjekk at alt er riktig. Beløpene du skal sjekke, skal stå i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du får fra arbeidsgiver i januar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også ta kontakt med arbeidsgiver for at den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk blir riktig.

Disse er normalt forhåndsutfylt i skattemeldingen med det som er rapportert fra forsikringsselskapet, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke, skal stå i årsoppgaven du får fra forsikringsselskapet i februar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også ta kontakt med forsikingsselskapet for at årsoppgaven blir riktig.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Spør vi om dokumentasjon på fordringen (lånet) og renter, må du kunne gi oss en kopi av gjeldsbrev/avtalen mellom lånetaker og utlåner.